VSConstants.VsDependencyTypeGuid Třída

Definice

public: ref class VSConstants::VsDependencyTypeGuid abstract sealed
class VSConstants::VsDependencyTypeGuid abstract sealed
public static class VSConstants.VsDependencyTypeGuid
type VSConstants.VsDependencyTypeGuid = class
Public Class VSConstants.VsDependencyTypeGuid
Dědičnost
VSConstants.VsDependencyTypeGuid

Pole

BuildProject_guid

Sestavit závislost projektu (používá se s IVsDependency:: get_Type).

BuildProject_string

Sestavit závislost projektu (používá se s IVsDependency:: get_Type).

Platí pro