IVCWizCtlUI.ParentKind Vlastnost

Definice

Získá typ kontextu objektu.Gets the kind of context object.

public:
 property System::Object ^ ParentKind { System::Object ^ get(); };
public:
 property Platform::Object ^ ParentKind { Platform::Object ^ get(); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(1610743861)]
[get: System.Runtime.InteropServices.DispId(1610743861)]
public object ParentKind { get; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(1610743861)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(1610743861)>]
member this.ParentKind : obj
Public ReadOnly Property ParentKind As Object

Hodnota vlastnosti

Object

vsCMElementVýčet.A vsCMElement enumeration.

Atributy

Platí pro