IWizCombo.focus Metoda

Definice

Nastaví fokus kurzoru na pole se seznamem průvodce.Sets the cursor focus to the wizard combo box.

public:
 void focus();
public:
 void focus();
void focus();
[System.Runtime.InteropServices.DispId(1610743811)]
public void focus ();
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(1610743811)>]
abstract member focus : unit -> unit
Public Sub focus ()
Atributy

Platí pro