IVsSolutionWorkspaceService.ActiveConfiguration Vlastnost

Definice

Aktivní konfiguraceThe active configuration

public:
 property System::String ^ ActiveConfiguration { System::String ^ get(); };
public:
 property Platform::String ^ ActiveConfiguration { Platform::String ^ get(); };
public string ActiveConfiguration { get; }
member this.ActiveConfiguration : string
Public ReadOnly Property ActiveConfiguration As String

Hodnota vlastnosti

String

Platí pro