IVsSolutionWorkspaceService.EndProjectBuild Vlastnost

Definice

Zadat události na projektProvide per project events

public:
 property Microsoft::VisualStudio::Workspace::AsyncEvent<Microsoft::VisualStudio::Workspace::Build::ProjectBuildEndEvent ^> ^ EndProjectBuild { Microsoft::VisualStudio::Workspace::AsyncEvent<Microsoft::VisualStudio::Workspace::Build::ProjectBuildEndEvent ^> ^ get(); void set(Microsoft::VisualStudio::Workspace::AsyncEvent<Microsoft::VisualStudio::Workspace::Build::ProjectBuildEndEvent ^> ^ value); };
public Microsoft.VisualStudio.Workspace.AsyncEvent<Microsoft.VisualStudio.Workspace.Build.ProjectBuildEndEvent> EndProjectBuild { get; set; }
member this.EndProjectBuild : Microsoft.VisualStudio.Workspace.AsyncEvent<Microsoft.VisualStudio.Workspace.Build.ProjectBuildEndEvent> with get, set
Public Property EndProjectBuild As AsyncEvent(Of ProjectBuildEndEvent)

Hodnota vlastnosti

AsyncEvent<ProjectBuildEndEvent>

Platí pro