IVsSolutionWorkspaceService.OpenSolutionWorkspace(String) Metoda

Definice

Otevřít řešeníOpen a solution

public:
 Microsoft::VisualStudio::Workspace::IWorkspace ^ OpenSolutionWorkspace(System::String ^ solutionPath);
public Microsoft.VisualStudio.Workspace.IWorkspace OpenSolutionWorkspace (string solutionPath);
abstract member OpenSolutionWorkspace : string -> Microsoft.VisualStudio.Workspace.IWorkspace
Public Function OpenSolutionWorkspace (solutionPath As String) As IWorkspace

Parametry

solutionPath
String

Cesta k souboru řešeníPath to a solution file

Návraty

IWorkspace

Vytvoří se nový pracovní prostor řešení.A new solution workspace being created

Platí pro