ActivationContext.ContextForm ActivationContext.ContextForm ActivationContext.ContextForm ActivationContext.ContextForm Enum

Definice

Určuje kontext pro aplikaci aktivovanou manifestem.Indicates the context for a manifest-activated application.

public: enum class ActivationContext::ContextForm
public enum ActivationContext.ContextForm
type ActivationContext.ContextForm = 
Public Enum ActivationContext.ContextForm
Dědičnost
ActivationContext.ContextFormActivationContext.ContextFormActivationContext.ContextFormActivationContext.ContextForm

Pole

Loose Loose Loose Loose 0

Aplikace není v obchodě ClickOnce.The application is not in the ClickOnce store.

StoreBounded StoreBounded StoreBounded StoreBounded 1

Aplikace je obsažena v obchodě ClickOnce.The application is contained in the ClickOnce store.

Poznámky

Hodnoty tohoto výčtu určují, zda byla aplikace načtena do úložiště ClickOnce.The values of this enumeration specify whether an application has been loaded into the ClickOnce store. Aplikace aktivovaná manifestem, která není nainstalovaná v obchodě ClickOnce, je klasifikována jako volná.A manifest activated application that is not installed in the ClickOnce store is classified as Loose. Příkladem aplikace, která není ve Storu, je aplikace aktivovaná manifestem, která je spuštěná v aplikaci Visual Studio.An example of an application not in the store is a manifest-activated application executing in Visual Studio.

Platí pro

Viz také