CompletionCallback<TResult> Delegát

Definice

Metoda, která je volána po dokončení aktivity.The method that is called when an activity completes.

generic <typename TResult>
public delegate void CompletionCallback(NativeActivityContext ^ context, ActivityInstance ^ completedInstance, TResult result);
public delegate void CompletionCallback<TResult>(NativeActivityContext context, ActivityInstance completedInstance, TResult result);
type CompletionCallback<'Result> = delegate of NativeActivityContext * ActivityInstance * 'Result -> unit
Public Delegate Sub CompletionCallback(Of TResult)(context As NativeActivityContext, completedInstance As ActivityInstance, result As TResult)

Parametry typu

TResult

Typ výsledné hodnoty.The type of the result value.

Parametry

context
NativeActivityContext

Spouštěcí prostředí aktivity.The execution environment of the activity.

completedInstance
ActivityInstance

Aktivita, která byla dokončena.The activity that completed.

result
TResult

TResultHodnota aktivity, která byla dokončena.The TResult value of the activity that completed.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro