ICompositeView.IsDefaultContainer Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda je aktuální Návrhář výchozím kontejnerem.Gets a value that indicates whether the current designer is the default container.

public:
 property bool IsDefaultContainer { bool get(); };
public bool IsDefaultContainer { get; }
member this.IsDefaultContainer : bool
Public ReadOnly Property IsDefaultContainer As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

truePokud je aktuální Návrhář výchozím kontejnerem; v opačném případě false .true if the current designer is the default container; otherwise, false.

Platí pro