ModelItem.PropertyChanged Událost

Definice

Implementuje INotifyPropertyChanged .Implements INotifyPropertyChanged. Tuto událost použijte k naslouchání změnám modelu.Use this event to listen for changes to the model. Tato funkce je také používána funkcemi datové vazby WPF.This is also used by the data binding features of WPF.

public:
 abstract event System::ComponentModel::PropertyChangedEventHandler ^ PropertyChanged;
public abstract event System.ComponentModel.PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
member this.PropertyChanged : System.ComponentModel.PropertyChangedEventHandler 
Public MustOverride Custom Event PropertyChanged As PropertyChangedEventHandler 
Public MustOverride Event PropertyChanged As PropertyChangedEventHandler 

Event Type

PropertyChangedEventHandler

Implementuje

Poznámky

Odpojit události od položek, když s nimi budete hotovi.Disconnect events from items when you are finished with them. V opačném případě může systém uvolňování paměti zabránit v likvidaci položky, která se již nepoužívá.Otherwise, you might prevent the garbage collector from disposing of an item that is no longer in use.

Platí pro