ModelItemDictionary.CollectionChanged Událost

Definice

Vyvolá se, když se změní obsah této kolekce.Raised when the contents of this collection change.

public:
 abstract event System::Collections::Specialized::NotifyCollectionChangedEventHandler ^ CollectionChanged;
public abstract event System.Collections.Specialized.NotifyCollectionChangedEventHandler CollectionChanged;
member this.CollectionChanged : System.Collections.Specialized.NotifyCollectionChangedEventHandler 
Public MustOverride Custom Event CollectionChanged As NotifyCollectionChangedEventHandler 
Public MustOverride Event CollectionChanged As NotifyCollectionChangedEventHandler 

Event Type

NotifyCollectionChangedEventHandler

Implementuje

Platí pro