ModelItemDictionary.CopyTo(KeyValuePair<ModelItem,ModelItem>[], Int32) Metoda

Definice

Zkopíruje pole párů klíč/hodnota do daného slovníku.Copies an array of key/value pairs into the given dictionary.

protected:
 virtual void CopyTo(cli::array <System::Collections::Generic::KeyValuePair<System::Activities::Presentation::Model::ModelItem ^, System::Activities::Presentation::Model::ModelItem ^>> ^ array, int arrayIndex);
protected virtual void CopyTo (System.Collections.Generic.KeyValuePair<System.Activities.Presentation.Model.ModelItem,System.Activities.Presentation.Model.ModelItem>[] array, int arrayIndex);
abstract member CopyTo : System.Collections.Generic.KeyValuePair<System.Activities.Presentation.Model.ModelItem, System.Activities.Presentation.Model.ModelItem>[] * int -> unit
override this.CopyTo : System.Collections.Generic.KeyValuePair<System.Activities.Presentation.Model.ModelItem, System.Activities.Presentation.Model.ModelItem>[] * int -> unit
Protected Overridable Sub CopyTo (array As KeyValuePair(Of ModelItem, ModelItem)(), arrayIndex As Integer)

Parametry

array
KeyValuePair<ModelItem,ModelItem>[]

Pole párů klíč/hodnota ke zkopírování.The array of key/value pairs to copy.

arrayIndex
Int32

Index založený na nule v aktuálním slovníku, ve kterém začíná kopírování.The zero-based index in the current dictionary at which copying begins.

Implementuje

Platí pro