ModelItemDictionary.ICollection.Count Vlastnost

Definice

Získá počet elementů obsažených v objektu ICollection.Gets the number of elements contained in the ICollection.

property int System::Collections::ICollection::Count { int get(); };
int System.Collections.ICollection.Count { get; }
member this.System.Collections.ICollection.Count : int
 ReadOnly Property Count As Integer Implements ICollection.Count

Hodnota vlastnosti

Int32

Počet elementů obsažených v objektu ICollection.The number of elements contained in the ICollection.

Implementuje

Platí pro