ModelItemDictionary.IDictionary.Keys Vlastnost

Definice

Získá ICollection objekt, který obsahuje klíče IDictionary objektu.Gets an ICollection object that contains the keys of the IDictionary object.

property System::Collections::ICollection ^ System::Collections::IDictionary::Keys { System::Collections::ICollection ^ get(); };
System.Collections.ICollection System.Collections.IDictionary.Keys { get; }
member this.System.Collections.IDictionary.Keys : System.Collections.ICollection
 ReadOnly Property Keys As ICollection Implements IDictionary.Keys

Hodnota vlastnosti

ICollection

ICollectionObjekt, který obsahuje klíče IDictionary objektu.An ICollection object that contains the keys of the IDictionary object.

Implementuje

Platí pro