ModelItemDictionary.IEnumerable.GetEnumerator Metoda

Definice

Vrací enumerátor procházející kolekci.Returns an enumerator that iterates through a collection.

 virtual System::Collections::IEnumerator ^ System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator() = System::Collections::IEnumerable::GetEnumerator;
System.Collections.IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator ();
abstract member System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Function GetEnumerator () As IEnumerator Implements IEnumerable.GetEnumerator
 Iterator Overridable NotOverridable Function GetEnumerator () As IEnumerator Implements IEnumerable.GetEnumerator

Návraty

IEnumerator

Objekt, IEnumerator který lze použít pro iteraci prostřednictvím kolekce.An IEnumerator object that can be used to iterate through the collection.

Implementuje

Platí pro