ModelItemDictionary.TryGetValue Metoda

Definice

Načte hodnotu pro daný klíč, pokud je to možné.Retrieves the value for the given key, if possible.

Přetížení

TryGetValue(Object, ModelItem)

Načte hodnotu pro daný klíč, pokud je to možné.Retrieves the value for the given key, if possible.

TryGetValue(ModelItem, ModelItem)

Načte hodnotu pro daný klíč, pokud je to možné.Retrieves the value for the given key, if possible.

TryGetValue(Object, ModelItem)

Načte hodnotu pro daný klíč, pokud je to možné.Retrieves the value for the given key, if possible.

public:
 abstract bool TryGetValue(System::Object ^ key, [Runtime::InteropServices::Out] System::Activities::Presentation::Model::ModelItem ^ % value);
public abstract bool TryGetValue (object key, out System.Activities.Presentation.Model.ModelItem value);
abstract member TryGetValue : obj * ModelItem -> bool
Public MustOverride Function TryGetValue (key As Object, ByRef value As ModelItem) As Boolean

Parametry

key
Object

Klíč přidružený k hodnotě, která se má načístThe key associated with the value to retrieve.

value
ModelItem

Hodnota přidružená k zadanému klíčiThe value associated with the specified key.

Návraty

Boolean

true Pokud je pro zadaný klíč přítomna hodnota; v opačném případě false .true if there is a value present for the specified key; otherwise, false.

Výjimky

Pokud key je null .If key is null.

Platí pro

TryGetValue(ModelItem, ModelItem)

Načte hodnotu pro daný klíč, pokud je to možné.Retrieves the value for the given key, if possible.

public:
 abstract bool TryGetValue(System::Activities::Presentation::Model::ModelItem ^ key, [Runtime::InteropServices::Out] System::Activities::Presentation::Model::ModelItem ^ % value);
public abstract bool TryGetValue (System.Activities.Presentation.Model.ModelItem key, out System.Activities.Presentation.Model.ModelItem value);
abstract member TryGetValue : System.Activities.Presentation.Model.ModelItem * ModelItem -> bool
Public MustOverride Function TryGetValue (key As ModelItem, ByRef value As ModelItem) As Boolean

Parametry

key
ModelItem

Klíč přidružený k hodnotě, která se má načístThe key associated with the value to retrieve.

value
ModelItem

Hodnota přidružená k zadanému klíčiThe value associated with the specified key.

Návraty

Boolean

true Pokud je pro zadaný klíč přítomna hodnota; v opačném případě false .true if there is a value present for the specified key; otherwise, false.

Výjimky

Pokud key je null .If key is null.

Platí pro