ModelItemDictionary.Values Vlastnost

Definice

Získá hodnoty kolekce.Gets the values of the collection.

public:
 abstract property System::Collections::Generic::ICollection<System::Activities::Presentation::Model::ModelItem ^> ^ Values { System::Collections::Generic::ICollection<System::Activities::Presentation::Model::ModelItem ^> ^ get(); };
public abstract System.Collections.Generic.ICollection<System.Activities.Presentation.Model.ModelItem> Values { get; }
member this.Values : System.Collections.Generic.ICollection<System.Activities.Presentation.Model.ModelItem>
Public MustOverride ReadOnly Property Values As ICollection(Of ModelItem)

Hodnota vlastnosti

ICollection<ModelItem>

Vrací objekt ICollection<T>.Returns ICollection<T>.

Implementuje

Poznámky

Hodnoty jsou zaručeny ve stejném pořadí jako klíče.The values are guaranteed to be in the same order as the keys. Výsledná kolekce je jen pro čtení.The resulting collection is read-only.

Platí pro