ModelItemExtensions.GetEditingContext(ModelItem) Metoda

Definice

Načte kontext úprav zadané položky modelu.Retrieves the editing context of the specified model item.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Activities::Presentation::EditingContext ^ GetEditingContext(System::Activities::Presentation::Model::ModelItem ^ modelItem);
public static System.Activities.Presentation.EditingContext GetEditingContext (this System.Activities.Presentation.Model.ModelItem modelItem);
static member GetEditingContext : System.Activities.Presentation.Model.ModelItem -> System.Activities.Presentation.EditingContext
<Extension()>
Public Function GetEditingContext (modelItem As ModelItem) As EditingContext

Parametry

modelItem
ModelItem

Položka modeluThe model item.

Návraty

EditingContext

Kontext úprav zadané položky modeluThe editing context of the specified model item.

Platí pro