SubscribeContextCallback Delegát

Definice

Definuje metodu zpětného volání, která bude vyvolána při změně položky kontextu.Defines a callback method that will be invoked when a context item changes.

public delegate void SubscribeContextCallback(ContextItem ^ item);
public delegate void SubscribeContextCallback(ContextItem item);
type SubscribeContextCallback = delegate of ContextItem -> unit
Public Delegate Sub SubscribeContextCallback(item As ContextItem)

Parametry

item
ContextItem

Položka kontextu, která se změnila.The context item that changed.

Poznámky

Toto zpětné volání poskytuje mechanismus pro zúčastněné strany v hostiteli i v Návrháři pracovních postupů k přihlášení k odběru aktualizací ContextItem publikovaných do kontextu úprav návrháře pracovních postupů.This callback provides a mechanism for interested parties in both the host and the workflow designer to subscribe to updates to a ContextItem published to the editing context of the workflow designer.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro