AppDomainSetup.DisallowCodeDownload Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví hodnotu, která označuje, zda je stahování sestavení HTTP povoleno pro doménu aplikace.

public:
 property bool DisallowCodeDownload { bool get(); void set(bool value); };
public bool DisallowCodeDownload { get; set; }
member this.DisallowCodeDownload : bool with get, set
Public Property DisallowCodeDownload As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true pokud není povoleno stahování sestavení HTTP; false pokud je povolená.

Poznámky

Vlastnost DisallowCodeDownload je navržená tak, aby ji používaly služby a serverové aplikace, kde stahování kódu z intranetu nebo internetu není součástí scénáře aplikace.

Upozornění

Výchozí hodnota vlastnosti DisallowCodeDownload je false. Toto nastavení je nebezpečné pro služby. Chcete-li zabránit službám ve stahování částečně důvěryhodného kódu, nastavte tuto vlastnost na true.

Platí pro