Array.LongLength Property

Definition

Získá 64 celé číslo, které představuje celkový počet prvků ve všech dimenzích Array.Gets a 64-bit integer that represents the total number of elements in all the dimensions of the Array.

public:
 property long LongLength { long get(); };
public long LongLength { get; }
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public long LongLength { get; }
member this.LongLength : int64
Public ReadOnly Property LongLength As Long

Property Value

Int64

64 celé číslo, které představuje celkový počet prvků ve všech dimenzích Array.A 64-bit integer that represents the total number of elements in all the dimensions of the Array.

Attributes

Remarks

Načtení hodnoty této vlastnosti je operace O(1).Retrieving the value of this property is an O(1) operation.

Applies to

See also