Attribute._Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr) Metoda

Definice

Načte informace o typu objektu, který lze použít k získání informací o typu rozhraní.

 virtual void System.Runtime.InteropServices._Attribute.GetTypeInfo(System::UInt32 iTInfo, System::UInt32 lcid, IntPtr ppTInfo) = System::Runtime::InteropServices::_Attribute::GetTypeInfo;
void _Attribute.GetTypeInfo (uint iTInfo, uint lcid, IntPtr ppTInfo);
abstract member System.Runtime.InteropServices._Attribute.GetTypeInfo : uint32 * uint32 * nativeint -> unit
override this.System.Runtime.InteropServices._Attribute.GetTypeInfo : uint32 * uint32 * nativeint -> unit
Sub GetTypeInfo (iTInfo As UInteger, lcid As UInteger, ppTInfo As IntPtr) Implements _Attribute.GetTypeInfo

Parametry

iTInfo
UInt32

Informace o typu, které chcete vrátit.

lcid
UInt32

Identifikátor národního prostředí pro informace typu.

ppTInfo
IntPtr

nativeint

Přijímá ukazatel na objekt požadovaného typu informací.

Implementuje

Výjimky

Opožděný přístup pomocí rozhraní COM IDispatch není podporován.

Poznámky

Tato metoda je určena pro přístup ke spravovaným třídám z nespravovaného kódu a neměli byste ji volat ze spravovaného kódu. Další informace naleznete v tématu IDispatch::GetTypeInfo.

Platí pro