Boolean.IConvertible.ToBoolean(IFormatProvider) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToBoolean(IFormatProvider).For a description of this member, see ToBoolean(IFormatProvider).

 virtual bool System.IConvertible.ToBoolean(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToBoolean;
bool IConvertible.ToBoolean (IFormatProvider provider);
Function ToBoolean (provider As IFormatProvider) As Boolean Implements IConvertible.ToBoolean

Parametry

provider
IFormatProvider

Tento parametr je ignorován.This parameter is ignored.

Návraty

true nebo false.true or false.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Lze ho použít, pouze pokud je instance Boolean přetypována na rozhraní IConvertible.It can be used only when the Boolean instance is cast to an IConvertible interface.

Platí pro