Boolean.IConvertible.ToChar(IFormatProvider) Metoda

Definice

Tento převod není podporován.This conversion is not supported. Při pokusu o použití této metody dojde k vyvolání InvalidCastException.Attempting to use this method throws an InvalidCastException.

 virtual char System.IConvertible.ToChar(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToChar;
char IConvertible.ToChar (IFormatProvider provider);
Function ToChar (provider As IFormatProvider) As Char Implements IConvertible.ToChar

Parametry

provider
IFormatProvider

Tento parametr je ignorován.This parameter is ignored.

Návraty

Tento převod není podporován.This conversion is not supported. Není vrácena žádná hodnota.No value is returned.

Implementuje

Výjimky

Pokusíte se převést Boolean hodnotu na hodnotu Char.You attempt to convert a Boolean value to a Char value. Tento převod není podporován.This conversion is not supported.

Platí pro