Boolean.IConvertible.ToUInt16(IFormatProvider) Metoda

Definice

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToUInt16(IFormatProvider).For a description of this member, see ToUInt16(IFormatProvider).

 virtual System::UInt16 System.IConvertible.ToUInt16(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToUInt16;
[System.CLSCompliant(false)]
ushort IConvertible.ToUInt16 (IFormatProvider provider);
Function ToUInt16 (provider As IFormatProvider) As UShort Implements IConvertible.ToUInt16

Parametry

provider
IFormatProvider

Tento parametr je ignorován.This parameter is ignored.

Návraty

1, pokud je truetato instance. v opačném případě 0.1 if this instance is true; otherwise, 0.

Implementuje

Atributy

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, Boolean že je instance přetypování IConvertible na rozhraní.It can be used only when the Boolean instance is cast to an IConvertible interface. Doporučenou alternativou je zavolat Convert.ToUInt16(Boolean) metodu.The recommended alternative is to call the Convert.ToUInt16(Boolean) method.

Platí pro

Viz také