MemoryPool<T> Třída

Definice

Představuje fond paměťových bloků.

generic <typename T>
public ref class MemoryPool abstract : IDisposable
public abstract class MemoryPool<T> : IDisposable
type MemoryPool<'T> = class
    interface IDisposable
Public MustInherit Class MemoryPool(Of T)
Implements IDisposable

Parametry typu

T

Typ položek ve fondu paměti.

Dědičnost
MemoryPool<T>
Implementuje

Konstruktory

MemoryPool<T>()

Vytvoří novou instanci fondu paměti.

Vlastnosti

MaxBufferSize

Získá maximální velikost vyrovnávací paměti, kterou tento fond podporuje.

Shared

Získá instanci typu Singleton fondu paměti na základě polí.

Metody

Dispose()

Uvolní všechny prostředky používané fondem paměti.

Dispose(Boolean)

Uvolňuje nespravované prostředky používané fondem paměti a volitelně uvolňuje spravované prostředky.

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.

(Zděděno od Object)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.

(Zděděno od Object)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří mělkou kopii aktuálního Object souboru .

(Zděděno od Object)
Rent(Int32)

Vrátí blok paměti schopný uchovávání alespoň minBufferSize prvků T.

ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.

(Zděděno od Object)

Platí pro