Char.GetTypeCode Metoda

Definice

Vrátí TypeCode pro typ hodnoty Char.Returns the TypeCode for value type Char.

public:
 virtual TypeCode GetTypeCode();
public TypeCode GetTypeCode ();
abstract member GetTypeCode : unit -> TypeCode
override this.GetTypeCode : unit -> TypeCode
Public Function GetTypeCode () As TypeCode

Návraty

Výčtová konstanta, Char.The enumerated constant, Char.

Implementuje

Platí pro