Char.IConvertible.ToChar(IFormatProvider) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToChar(IFormatProvider) .For a description of this member, see ToChar(IFormatProvider).

 virtual char System.IConvertible.ToChar(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToChar;
char IConvertible.ToChar (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToChar : IFormatProvider -> char
override this.System.IConvertible.ToChar : IFormatProvider -> char
Function ToChar (provider As IFormatProvider) As Char Implements IConvertible.ToChar

Parametry

provider
IFormatProvider

Tento parametr je ignorován.This parameter is ignored.

Návraty

Char

Hodnota aktuálního Char objektu se nezměnila.The value of the current Char object unchanged.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že Char je instance přetypování na IConvertible rozhraní.It can be used only when the Char instance is cast to an IConvertible interface.

Platí pro