CLSCompliantAttribute.IsCompliant Vlastnost

Definice

Získá logickou hodnotu označující, zda je zadaný prvek program kompatibilní se specifikací CLS.Gets the Boolean value indicating whether the indicated program element is CLS-compliant.

public:
 property bool IsCompliant { bool get(); };
public bool IsCompliant { get; }
member this.IsCompliant : bool
Public ReadOnly Property IsCompliant As Boolean

Hodnota vlastnosti

truePokud je prvek programu kompatibilní se specifikací CLS; v opačném případě. falsetrue if the program element is CLS-compliant; otherwise, false.

Platí pro