Dictionary<TKey,TValue>.IDictionary.IsReadOnly Dictionary<TKey,TValue>.IDictionary.IsReadOnly Dictionary<TKey,TValue>.IDictionary.IsReadOnly Property

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda IDictionary je pouze pro čtení.Gets a value that indicates whether the IDictionary is read-only.

property bool System::Collections::IDictionary::IsReadOnly { bool get(); };
bool System.Collections.IDictionary.IsReadOnly { get; }
 ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean Implements IDictionary.IsReadOnly

Hodnota vlastnosti

truePokud je jen pro čtení, falsev opačném případě. IDictionarytrue if the IDictionary is read-only; otherwise, false. Ve výchozí implementaci Dictionary<TKey,TValue>rozhraní Tato vlastnost vždy vrátí false.In the default implementation of Dictionary<TKey,TValue>, this property always returns false.

Implementuje

Poznámky

Kolekce, která je jen pro čtení, neumožňuje přidání, odstranění ani změnu prvků po vytvoření kolekce.A collection that is read-only does not allow the addition, removal, or modification of elements after the collection is created.

Kolekce, která je určena jen pro čtení, je pouze kolekce s obálkou zabraňující jejím úpravám. Z toho vyplývá, že pokud je změněna zdrojová kolekce, provedené změny se projeví i v kolekci určené jen pro čtení.A collection that is read-only is simply a collection with a wrapper that prevents modifying the collection; therefore, if changes are made to the underlying collection, the read-only collection reflects those changes.

Získání hodnoty této vlastnosti je operace O (1).Getting the value of this property is an O(1) operation.

Platí pro