IAsyncEnumerable<T>.GetAsyncEnumerator(CancellationToken) IAsyncEnumerable<T>.GetAsyncEnumerator(CancellationToken) Method

Definice

Vrátí enumerátor, který provádí asynchronní iterace prostřednictvím kolekce.Returns an enumerator that iterates asynchronously through the collection.

public System.Collections.Generic.IAsyncEnumerator<out T> GetAsyncEnumerator (System.Threading.CancellationToken cancellationToken = null);
abstract member GetAsyncEnumerator : System.Threading.CancellationToken -> System.Collections.Generic.IAsyncEnumerator<'T>

Parametry

cancellationToken
CancellationToken CancellationToken

CancellationToken Který může být použit k zrušení asynchronní iterace.A CancellationToken that may be used to cancel the asynchronous iteration.

Návraty

Enumerátor, který lze použít k asynchronní iteraci kolekce.An enumerator that can be used to iterate asynchronously through the collection.

Platí pro