SynchronizedCollection<T>.CopyTo(T[], Int32) Metoda

Definice

Zkopíruje prvky kolekce do zadaného pole, počínaje z konkrétního indexu.Copies the elements of the collection to a specified array, starting at a particular index.

public:
 virtual void CopyTo(cli::array <T> ^ array, int index);
public void CopyTo (T[] array, int index);
abstract member CopyTo : 'T[] * int -> unit
override this.CopyTo : 'T[] * int -> unit
Public Sub CopyTo (array As T(), index As Integer)

Parametry

array
T[]

Cíl Array pro prvky typu T zkopírované z kolekce.The destination Array for the elements of type T copied from the collection.

index
Int32

Index založený na nule v poli, ve kterém začíná kopírování.The zero-based index in the array at which copying begins.

Implementuje

Platí pro