SynchronizedReadOnlyCollection<T>.ICollection<T>.Clear Metoda

Definice

Vyvolá výjimku, NotSupportedException Pokud je volána.Throws a NotSupportedException if called.

 virtual void System.Collections.Generic.ICollection<T>.Clear() = System::Collections::Generic::ICollection<T>::Clear;
void ICollection<T>.Clear ();
abstract member System.Collections.Generic.ICollection<T>.Clear : unit -> unit
override this.System.Collections.Generic.ICollection<T>.Clear : unit -> unit
Sub Clear () Implements ICollection(Of T).Clear

Implementuje

Výjimky

Položky nelze z kolekce jen pro čtení vymazat.Items cannot be cleared from a read-only collection.

Poznámky

Položky nelze z kolekce jen pro čtení vymazat.Items cannot be cleared from a read-only collection.

Platí pro