ImmutableSortedSet<T>.Builder.ItemRef(Int32) Metoda

Definice

Získá odkaz na prvek množiny, který je jen pro čtení index .Gets a read-only reference to the element of the set at the given index.

public:
 T& ^ ItemRef(int index);
public ref readonly T ItemRef (int index);
member this.ItemRef : int -> 'T
Public Function ItemRef (index As Integer) As T

Parametry

index
Int32

Index na základě 0 elementu v sadě, který má být vrácen.The 0-based index of the element in the set to return.

Návraty

T

Odkaz na prvek na dané pozici, který je jen pro čtení.A read-only reference to the element at the given position.

Platí pro