ImmutableSortedSet<T>.Builder.Max Vlastnost

Definice

Získá maximální hodnotu v neměnné řazené sadě, jak je definováno v porovnávacím.Gets the maximum value in the immutable sorted set, as defined by the comparer.

public:
 property T Max { T get(); };
public T Max { get; }
public T? Max { get; }
member this.Max : 'T
Public ReadOnly Property Max As T

Hodnota vlastnosti

T

Maximální hodnota v sadě.The maximum value in the set.

Platí pro