ImmutableSortedSet<T>.Builder.Min Vlastnost

Definice

Získá minimální hodnotu v neproměnlivé seřazené sadě, jak je definováno v porovnávacím.Gets the minimum value in the immutable sorted set, as defined by the comparer.

public:
 property T Min { T get(); };
public T Min { get; }
public T? Min { get; }
member this.Min : 'T
Public ReadOnly Property Min As T

Hodnota vlastnosti

T

Minimální hodnota v sadě.The minimum value in the set.

Platí pro