BitVector32.Section.GetHashCode Metoda

Definice

Slouží jako funkce hash pro aktuální BitVector32.Section , vhodná pro algoritmy hash a datové struktury, jako je zatřiďovací tabulka.Serves as a hash function for the current BitVector32.Section, suitable for hashing algorithms and data structures, such as a hash table.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Návraty

Int32

Kód hash pro aktuální BitVector32.Section .A hash code for the current BitVector32.Section.

Poznámky

Tato metoda přepisuje Object.GetHashCode .This method overrides Object.GetHashCode.

Tato metoda generuje stejný kód hash pro dva objekty, které jsou stejné podle Equals metody.This method generates the same hash code for two objects that are equal according to the Equals method.

Platí pro

Viz také