DesignSurfaceManager.ActiveDesignSurfaceChanged Událost

Definice

Nastane, pokud se změní aktuálně aktivní Návrhář.Occurs when the currently active designer changes.

public:
 event System::ComponentModel::Design::ActiveDesignSurfaceChangedEventHandler ^ ActiveDesignSurfaceChanged;
public event System.ComponentModel.Design.ActiveDesignSurfaceChangedEventHandler ActiveDesignSurfaceChanged;
member this.ActiveDesignSurfaceChanged : System.ComponentModel.Design.ActiveDesignSurfaceChangedEventHandler 
Public Custom Event ActiveDesignSurfaceChanged As ActiveDesignSurfaceChangedEventHandler 

Event Type

ActiveDesignSurfaceChangedEventHandler

Platí pro