DesignSurfaceManager.DesignSurfaces Vlastnost

Definice

Získá kolekci ploch pro návrh.Gets a collection of design surfaces.

public:
 property System::ComponentModel::Design::DesignSurfaceCollection ^ DesignSurfaces { System::ComponentModel::Design::DesignSurfaceCollection ^ get(); };
public System.ComponentModel.Design.DesignSurfaceCollection DesignSurfaces { get; }
member this.DesignSurfaces : System.ComponentModel.Design.DesignSurfaceCollection
Public ReadOnly Property DesignSurfaces As DesignSurfaceCollection

Hodnota vlastnosti

DesignSurfaceCollection

Kolekce řídicích povrchů, které jsou aktuálně hostovány správcem návrhu Surface.A collection of design surfaces that are currently hosted by the design surface manager.

Poznámky

DesignSurfacesVlastnost je implementována přímo na začátku IDesignerEventService , takže pokud zadáte vlastní implementaci této služby, tato vlastnost používá vaši implementaci.The DesignSurfaces property is implemented directly on top of IDesignerEventService, so if you provide your own implementation of that service, this property uses your implementation.

Platí pro

Viz také