ContextStack.Current Vlastnost

Definice

Získá aktuální objekt v zásobníku.

public:
 property System::Object ^ Current { System::Object ^ get(); };
public object Current { get; }
public object? Current { get; }
member this.Current : obj
Public ReadOnly Property Current As Object

Hodnota vlastnosti

Object

Aktuální objekt v zásobníku nebo null pokud nebyly vloženy žádné objekty.

Poznámky

Aktuální objekt je objekt v horní části zásobníku nebo objekt, který byl naposledy přidán do zásobníku.

Platí pro