DesignerSerializationManager.IDesignerSerializationManager.Context Vlastnost

Definice

Získá zásobník kontextu pro tuto relaci serializace.

property System::ComponentModel::Design::Serialization::ContextStack ^ System::ComponentModel::Design::Serialization::IDesignerSerializationManager::Context { System::ComponentModel::Design::Serialization::ContextStack ^ get(); };
System.ComponentModel.Design.Serialization.ContextStack System.ComponentModel.Design.Serialization.IDesignerSerializationManager.Context { get; }
member this.System.ComponentModel.Design.Serialization.IDesignerSerializationManager.Context : System.ComponentModel.Design.Serialization.ContextStack
 ReadOnly Property Context As ContextStack Implements IDesignerSerializationManager.Context

Hodnota vlastnosti

ContextStack

Objekt ContextStack , který ukládá data.

Implementuje

Výjimky

Tato vlastnost byla přístupná mimo relaci serializace.

Poznámky

Zásobník kontextu poskytuje uživatelsky definovanou oblast úložiště, která je implementovaná jako zásobník. Tato oblast úložiště je užitečný způsob, jak zajistit komunikaci mezi serializátory, protože serializace je obecně hierarchický proces.

Platí pro

Viz také