DesignerSerializationManager.IDesignerSerializationManager.GetSerializer(Type, Type) Metoda

Definice

Získá serializátor požadovaného typu pro zadaný typ objektu.

 virtual System::Object ^ System.ComponentModel.Design.Serialization.IDesignerSerializationManager.GetSerializer(Type ^ objectType, Type ^ serializerType) = System::ComponentModel::Design::Serialization::IDesignerSerializationManager::GetSerializer;
object IDesignerSerializationManager.GetSerializer (Type objectType, Type serializerType);
abstract member System.ComponentModel.Design.Serialization.IDesignerSerializationManager.GetSerializer : Type * Type -> obj
override this.System.ComponentModel.Design.Serialization.IDesignerSerializationManager.GetSerializer : Type * Type -> obj
Function GetSerializer (objectType As Type, serializerType As Type) As Object Implements IDesignerSerializationManager.GetSerializer

Parametry

objectType
Type

Typ objektu, pro který chcete získat serializátor.

serializerType
Type

Typ serializátoru, který se má načíst.

Návraty

Object

Instance požadované serializátor, nebo pokud nemůže být umístěn žádný null vhodný serializátor.

Implementuje

Platí pro