GroupDescription.ShouldSerializeGroupNames Metoda

Definice

Vrátí, zda serializační procesy mají serializovat efektivní hodnotu GroupNames vlastnosti u instancí této třídy.

public:
 bool ShouldSerializeGroupNames();
public bool ShouldSerializeGroupNames ();
member this.ShouldSerializeGroupNames : unit -> bool
Public Function ShouldSerializeGroupNames () As Boolean

Návraty

Boolean

trueGroupNames pokud by hodnota vlastnosti měla být serializována; jinak, false.

Platí pro