GroupDescription.ShouldSerializeSortDescriptions Metoda

Definice

Vrátí, zda serializační procesy mají serializovat efektivní hodnotu SortDescriptions vlastnosti u instancí této třídy.

public:
 bool ShouldSerializeSortDescriptions();
public bool ShouldSerializeSortDescriptions ();
member this.ShouldSerializeSortDescriptions : unit -> bool
Public Function ShouldSerializeSortDescriptions () As Boolean

Návraty

Boolean

trueSortDescriptions pokud by hodnota vlastnosti měla být serializována; jinak, false.

Platí pro