GroupDescription.SortDescriptions Vlastnost

Definice

Získá kolekci kritérií řazení, ve kterých se mají skupiny seřadit.

public:
 property System::ComponentModel::SortDescriptionCollection ^ SortDescriptions { System::ComponentModel::SortDescriptionCollection ^ get(); };
public System.ComponentModel.SortDescriptionCollection SortDescriptions { get; }
member this.SortDescriptions : System.ComponentModel.SortDescriptionCollection
Public ReadOnly Property SortDescriptions As SortDescriptionCollection

Hodnota vlastnosti

SortDescriptionCollection

Kolekce kritérií řazení, ve kterých se mají skupiny seřadit.

Platí pro