IBindingList.AddIndex(PropertyDescriptor) Metoda

Definice

Přidá PropertyDescriptor k indexům, které se používají k hledání.Adds the PropertyDescriptor to the indexes used for searching.

public:
 void AddIndex(System::ComponentModel::PropertyDescriptor ^ property);
public void AddIndex (System.ComponentModel.PropertyDescriptor property);
abstract member AddIndex : System.ComponentModel.PropertyDescriptor -> unit
Public Sub AddIndex (property As PropertyDescriptor)

Parametry

property
PropertyDescriptor

PropertyDescriptor pro přidání do indexů používaných pro hledání.The PropertyDescriptor to add to the indexes used for searching.

Poznámky

Seznam musí podporovat tuto metodu.The list must support this method. Podpora této metody však může být neprovozní.However, support for this method can be a nonoperation.

Platí pro