IBindingListView.SortDescriptions Vlastnost

Definice

Získá kolekci popisů řazení, které jsou aktuálně aplikovány na zdroj dat.Gets the collection of sort descriptions currently applied to the data source.

public:
 property System::ComponentModel::ListSortDescriptionCollection ^ SortDescriptions { System::ComponentModel::ListSortDescriptionCollection ^ get(); };
public System.ComponentModel.ListSortDescriptionCollection SortDescriptions { get; }
member this.SortDescriptions : System.ComponentModel.ListSortDescriptionCollection
Public ReadOnly Property SortDescriptions As ListSortDescriptionCollection

Hodnota vlastnosti

ListSortDescriptionCollection

ListSortDescriptionCollection aktuálně použito pro zdroj dat.The ListSortDescriptionCollection currently applied to the data source.

Poznámky

ListSortDescriptionCollection je kolekce jen pro čtení, jakmile je vytvořena.The ListSortDescriptionCollection is a read-only collection, once constructed.

Platí pro