INestedSite Rozhraní

Definice

Poskytuje možnost načíst úplný vnořený název součásti.Provides the ability to retrieve the full nested name of a component.

public interface class INestedSite : IServiceProvider, System::ComponentModel::ISite
public interface class INestedSite : System::ComponentModel::ISite
public interface INestedSite : IServiceProvider, System.ComponentModel.ISite
public interface INestedSite : System.ComponentModel.ISite
type INestedSite = interface
    interface ISite
    interface IServiceProvider
Public Interface INestedSite
Implements IServiceProvider, ISite
Public Interface INestedSite
Implements ISite
Implementuje

Vlastnosti

Component

Načte komponentu přidruženou k rozhraní, které je ISite implementováno třídou.Gets the component associated with the ISite when implemented by a class.

(Zděděno od ISite)
Container

Získá IContainer přidružený k rozhraní, které je ISite implementováno třídou.Gets the IContainer associated with the ISite when implemented by a class.

(Zděděno od ISite)
DesignMode

Určuje, zda je komponenta v režimu návrhu, je-li implementována třídou.Determines whether the component is in design mode when implemented by a class.

(Zděděno od ISite)
FullName

Získá úplný název součásti v této lokalitě.Gets the full name of the component in this site.

Name

Získá nebo nastaví název součásti přidružené k rozhraní, které je ISite implementováno třídou.Gets or sets the name of the component associated with the ISite when implemented by a class.

(Zděděno od ISite)

Metody

GetService(Type)

Získá objekt služby zadaného typu.Gets the service object of the specified type.

(Zděděno od IServiceProvider)

Platí pro