MarshalByValueComponent.GetService(Type) Metoda

Definice

Získá implementátor IServiceProvider.Gets the implementer of the IServiceProvider.

public:
 virtual System::Object ^ GetService(Type ^ service);
public virtual object GetService (Type service);
abstract member GetService : Type -> obj
override this.GetService : Type -> obj
Public Overridable Function GetService (service As Type) As Object

Parametry

service
Type

Type, která představuje typ služby, kterou chcete.A Type that represents the type of service you want.

Návraty

Object

Object, který představuje implementátora IServiceProvider.An Object that represents the implementer of the IServiceProvider.

Implementuje

Poznámky

Další informace o službách návrháře, které můžete použít, najdete v tématu architektura pro dobu návrhu.For more information on designer services you can use, see Design-Time Architecture.

Platí pro

Viz také