IInternalConfigConfigurationFactory.NormalizeLocationSubPath(String, IConfigErrorInfo) Metoda

Definice

Normalizuje dílčí cestu umístění cesty ke konfiguračnímu souboru.Normalizes a location subpath of a path to a configuration file.

public:
 System::String ^ NormalizeLocationSubPath(System::String ^ subPath, System::Configuration::Internal::IConfigErrorInfo ^ errorInfo);
public string NormalizeLocationSubPath (string subPath, System.Configuration.Internal.IConfigErrorInfo errorInfo);
abstract member NormalizeLocationSubPath : string * System.Configuration.Internal.IConfigErrorInfo -> string
Public Function NormalizeLocationSubPath (subPath As String, errorInfo As IConfigErrorInfo) As String

Parametry

subPath
String

Řetězec představující cestu ke konfiguračnímu souboru.A string representing the path to the configuration file.

errorInfo
IConfigErrorInfo

Instance IConfigErrorInfo nebo null .An instance of IConfigErrorInfo or null.

Návraty

String

Normalizovaný řetězec podcesty.A normalized subpath string.

Platí pro